playgirl pounded in doggie.http://www.pornsocket.cc https://www.sexyvideoshd.net/ buen culito parado en la cola de la fila. http://www.anybunnyvideos.com

AÖF’TE  BAĞIMSIZ ÖĞRENME MODELİ VAR

108

AÖF Kayseri Bürosu Şube Müdürü İsmet Aslan, AÖF eğitim sisteminde bireyin öncelikli olduğunu ifade ederek, son zamanlarda AÖF kayıtlarındaki yoğunluğa ise insanların bilgi ve donanımlarını geliştirmek istemesinden kaynaklandığını söyledi.

 

Bağımsız öğrenme modeli var

Eğitim sistemlerinin her birinin mutlaka avantaj ve dezavantajları vardır. Açıköğretim sisteminin en büyük avantajı örgün eğitimin kısıtlamalarından uzak bağımsız bir öğrenme modelini insanlara sunmasıdır. Örgün eğitimdemekan, öğretici ve zaman kısıtlamasıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bireysel olarak bakıldığında bu üç öğenin aynı anda bulunma zorunluluğu vardır.  Bunu da çeşitli değerlendirme ölçütleriyle kıyaslamak mümkündür. Ülkemizde çok büyük sayıda genç nüfusun varlığı bu kitlenin örgün programlara tamamının yerleştirilmesinin mümkün olmadığı da bilinen bir gerçektir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri vatandaşlarının eğitimiyle de ilintilidir. Ülkemizde eğitim eşitliğinin sağlanması her bireyin eğitim alma hakkını kullanması ancak sistemin buna elvermesiyle de ilgilidir. Açıköğretim bu eşitliği sağlamada ülkemizin geleceği olan genç nesli eğitmede büyük önem taşımaktadır.

Bu sistemde birey önceliklidir

Fırsat eşitliği ve kişilerin kendilerini gerçekleştirmede Anadolu üniversitesi bünyesinde bulunan Açıköğretim Fakültesinde ise örgün programların aksine herhangi bir kısıtlama olmaksızın bireyin kendi iç dinamikleriyle kendi kendine öğrenmesi vardır. Zaman, mekan ve öğreticinin bulunma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu sistemde birey önceliklidir. Anadolu Üniversitesi uzun yılların birikimiyle bu sistemin eksikliklerini görerek her geçen gün kendini yenileyen bir yapıyla ülkemizin geleceğini şekillendirmeye devam etmektedir. Sunulan alt yapı imkanlarıyla bireyin kendi kendine öğrenme kabiliyetini nasıl geliştirebileceğini, bireyin hangi aşamalardan geçerek öğrenmesi gereken bilgiyi özümseyeceğinin tahlilliğini yaparak çeşitli dokümanlar ve materyaller geliştirmiştir. Anadolu üniversitesi ister ders kitaplarının kalitesi isterse bünyesinde bulundurduğu dijital formun ( ekampus.anadolu.edu.tr ) öğrencilere sunduğu, alıştırma, ders kitabı özeti, ders kitabı seslendirmesi, eş zamanlı veya eş zamansız olarak ders videoları, sorularla öğrenelim, deneme sınavı, yaprak test v.b imkânları sınırsız olarak sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerin öğrenmede karşılaştıkları sorunlarının tamamına yakınına çözüm odaklı yaklaşımla çözüm getirmektedir.

Aslında fark yok

Yasal mevzuatta AÖF mezunu öğrenci ile örgün program mezunları arasında da herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Ancak gerçek hayatta, insanlarımızın algısında açık öğretimin basit olduğu yeterli düzeyde kalifiye meslek elamanı çıkaramadığı algısı bulunmaktadır. Örgün programlarda okuyan öğrenci, öğrenme ortamı kendisine sunulmuş ve mecburi tutulmuştur. Aslında öğrenmeye teşvik yerine zorlama vardır. Kapalı bir ortamda karşıda bir öğretici tarafından bilgi aktarılır ve devam mecburiyeti vardır. Bir nevi zorlamadır. Açıköğretim için ise bu tamamen yoktur. Öğrenci kendi çabası ve isteği ile öğrenmek zorundadır. Hazır bulunuşluluk düzeyini kendi geliştirmek zorundadır. Daha çok bilinçlidir. Kendini gerçekleştirmek için yardım alacağı ne kapalı bir ortamı ne de fiziksel olarak karşıda bir öğretici bulunmaktadır. Emek çeker ve öğrenir. Bu ve buna benzer bir sürü gerekçeyle aslında açıköğretim öğrencisi kendini daha çok geliştirir ve daha çok bilgi birikimiyle mezun olur.  İster açıköğretim sisteminden mezun olsun isterse örgün programdan mezun olsun, sonuçta bilgi birikimini elde edecek bireyin kendisidir. Birey kendini doğru bir şekilde eğitmiş ve geliştirmişse iki sistemden mezun olan arasında herhangi bir fark yoktur.

 

  1. AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SON GELİŞMELER NELERDİR?

Anadolu üniversitesi açıköğretim sisteminin ilk kurduğu günden bugüne hep çağı yakalama gayreti içerisinde olmuştur. Gerek teknolojik gereksinimler gerekse yeni mesleklerin oluşması sonucunda bu mesleklerin akademik düzeyde eğitimlerini gerçekleştirmede her zaman öncü olmuştur. Sistemimizin tarihsel sürecinde televizyondan yayınlanan derslerin günümüzde internete aktarıldığını, sanal kampüs oluşturulduğunu görmekteyiz. Sistemimize her geçen yıl toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni programlar eklenmektedir. Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu günümüzde tüm ders materyallerini dijital platforma taşıyan Anadolu Üniversitesi toplumsal sorumluluğunun da bir gereği olarak açık kodlu internet üzerinden eğitimlerini AKADEMA üzerinden yürütmektedir. AKADEMA toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiyi herhangi bir kısıtlama olmaksızın–Herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ücretsiz her bireyin erişimine açıktır. Yaş sınırlaması, eğitim sınırlaması veya herhangi bir koşul bulunmaksızın her bireyin erişimine açıktır.- tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktadır. 51 tane programdan oluşan bu sistemde insanların hobilerini akademik bilgiyle harmanlayacağı bir zemin hazırlanmıştır. Herkese açık olan bu sisteme  http://akadema.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilmektedir.

3.AÇIK ÖĞRETİM SİSTEMİNE YENİ EKLENCEK BÖLÜMLER VARMI?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan merkezi açıköğretim sistemiyle eğitim veren;  İktisat Fakültesinde 5 lisans programı,  İşletme Fakültesinde 4 lisans programı  ve Açıköğretim Fakültesinde 38 önlisans programı ile 8 lisans programı bulunmaktadır. 2017-2018 öğretim yılında  Engelli bakımı ve Rehabilitasyon Önlisans programı ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programları AÖF bünyesinde  açılmıştır. Ayrıca yabancı dilde eğitim verecek olan İngilizce İşletme Lisans programı, Uluslararası İlişkiler İngilizce lisans programı ve İlahiyat  Arapça önlisans programları açılmıştır.

4.KAYSERİDE KAYITLI NE KADAR ÖĞRENCİ VAR ?

Kayseri’de yaklaşık 50.000 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır.

5.AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNE SON ZAMANLARDA YOĞUN BİR KATILIM SİZCE NEDEN KAYNAKLANIYOR?

İnsanlar kendi meslek gruplarına yönelik almış oldukları eğitim, insanların davranışlarında köklü değişiklik yaparak tüm yaşam dokusunda kendini gösterir.  Yapmış oldukları faaliyet insanları hep bu davranış kalıbına iter. Buda bazen kısır döngüye neden olur. İyi bir öğretmen, iyi bir mühendis, iyi bir işletmeci… doktor vs. kendi mesleğinde mükemmel olabilir. Ama bir mühendis ne kadar işinde mahir olursa olsun hayata veya bir olaya sadece kendi mesleğinden fazlasıyla bakamaz. Kalıplarınızı genişletmediğiniz sürece sadece bir noktadan bakabilirsiniz. Birden çok mesleğin eğitimini alarak, birden çok gözle dünyayı görebilirsiniz.

 

Durduğunuz yerin açısı görebileceğiniz alanı belirler!

İnsanlar özellikle eğitimli, belli bir kariyer seviyesini yakalamış bireyler, kendi eğilimlerine akademik bilgi katmak mesleklerinde daha iyi olmak veya bilgi ve donanımlarını ileri seviyeye taşımak için zaman, mekan ve öğretici kısıtlaması olmayan bu sisteme dahil olmaktadırlar. Bireylerin fırsat eşitliği noktasında açıköğretim sistemi insanlara bu imkanı sağlamaktadır.

 

  1. II. ÜNİVERSİTE İMKANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulundurduğu merkezi açıköğretim faaliyetini yürüten İşletme Fakültesinin 4 lisans programına, İktisat Fakültesinin 5 lisans programına ve Açıköğretim Fakültesinin 34 önlisans ile 7 lisans programlarına herhangi bir üniversiteden mezun olan veya merkezi açıköğretim dışında bir programda öğrenci olanlar herhangi bir sınava girmeden kayıt yaptırabilmektedirler.

İkinci Üniversite olarak kayıt yaptıracakların önlisans programlarından mezun veya okuyan öğrencilerin sadece önlisans programlarına; lisans programlarında okuyan veya mezun olan öğrencilerin ise hem önlisans hem de lisans programlarından herhangi birisine kayıt yaptırma hakları bulunmaktadır.

Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize ulaşabilmemiz ve kayıt zamanını hatırlatabilmemiz için öğrenci adaylarımızın http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/adresinden bilgelerini kaydetmeleri halinde bilgilendirme mesajları telefonlarını kısa mesaj olarak gönderilecektir.

 

Bu fırsatı bize verdiğiniz için kurumum ve şahsım adına teşekkür eder, yayın hayatınızda başarılar dilerim.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.