playgirl pounded in doggie.http://www.pornsocket.cc https://www.sexyvideoshd.net/ buen culito parado en la cola de la fila. http://www.anybunnyvideos.com

BAHÇELİ: HANGİ YÜZLE KONUŞUYORSUN

45

Eski Başbakan Davutoğlu’nun Kerkük için 10 maddelik çözüm önerisiyle ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, “Gafillik ve garabettir. Sen hangi yüzle konuşuyorsun.” diyerek sert çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli  partisinin grup toplantısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Kerkük  için 10 maddelik çözüm önerisinde bulunmasına çok sert çıktı. Bahçeli, “Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu TSK , güçlü bir irade ile ağız birliği içindeyken eski Başbakan’ın aykırı beyanat vermesi gafillik ve garabettir. Durdun durdun da şimdi neden ortaya çıktın? Sen hangi yüzle konuşuyorsun.” diye konuştu.

İşte Bahçeli’nin açıklamasının o kısmı:

“ESKİ BAŞBAKAN’IN BEYANAT VERMESİ GAFİLLİK VE GARABETTİR”

Eski Başbakan kendini hatırlatma gereği duymuştur. Bu şahıs asırlardır  Kerkük ‘ün etnik renkliliği barındırdığını söylemiştir. Kerkük ‘ün Türk yurdu olduğunu inkar etmiştir. Stratejik derinlik ile  Türkiye ‘yi boğmak üzere iken görevden el çektirilen bu zihniyet mesajlar sunmuştur. Eski Başbakan çıkıp müzakere tavsiyesinde bulunarak referandumun dondurulmasını öneriyor.Cumhurbaşkanı  Bakanlar Kurulu  TSK, güçlü bir irade ile ağız birliği içindeyken eski Başbakan’ın aykırı beyanat vermesi gafillik ve garabettir. Durdun durdun da şimdi neden ortaya çıktın? Sen hangi yüzle konuşuyorsun. Kerkük ‘ün acıları büyürken hala zalimlerin sözcülüğüne cüret edenlerin varlığı kabul edilemez.

DAVUTOĞLU, KERKÜK İÇİN 10 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİNDE BULUNMUŞTU

Eski Başbakan  Ahmet Davutoğlu Kerkük  için 10 maddelik bir çözüm önerisinde bulunmuştu. “Hiçbir taraf bu kadim ve zengin şehirde başlatılacak bir yangının Kerkük ‘le sınırlı kalacağı ve bir tarafın mutlak surette kazanacağı bir senaryonun gerçekleşebileceği vehmine kapılmamalıdır” diyen Ahmet Davuoğlu, “Kerkük’te çıkacak bir çatışma Arap-Kürt, Kürt-Türkmen, Sünni-Şii çatışmalarını körükleyecek ve bir tsunami etkisiyle yayılmasına yol açacaktır” ifadesini kullanmıştı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun  Facebook hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Asırlarca Ortadoğu’nun kadim kültürünün kesişim alanında bütün etnik ve mezhebi renkleri ve aidiyetleri bünyesinde barındıran Kerkük ‘ün statüsü etrafında süren tartışmalar ve yapılan askeri yığınaklar sadece bu aziz şehirde yaşayan kardeşlerimizi değil bütün Irak ‘ı ve bölgeyi kaosa sürükleyecek bir potansiyel taşımaktadır. Kerkük ‘teki gelişmeler bu şehrin, kardeş ıRAK ‘ın ve bir bütün olarak bölgenin geleceği ile ilgili iki zıt senaryonun çatışmasına yol açacaktır. Ya Kerkük ‘te bütün kesimlerin hak ve hukukunu gözeten ve sahip olunan zenginliği hakça paylaşan bir çözüm bulunacak ve bu çözüm Ortadoğu’da kalıcı bir barışa da güzel bir örnek teşkil edecek ya da bu şehirde başlayacak etnik ve mezhebi yangın hızla Irak ‘ın diğer şehirlerine ve bütün bölgeye yayılacaktır.

Hiçbir taraf bu kadim ve zengin şehirde başlatılacak bir yangının Kerkük ‘le sınırlı kalacağı ve bir tarafın mutlak surette kazanacağı bir senaryonun gerçekleşebileceği vehmine kapılmamalıdır.

“KERKÜK’TE ÇIKACAK ÇATIŞMA TSUNAMİ ETKİSİ YAPACAKTIR”

Kerkük ‘te çıkacak bir çatışma Arap-Kürt, Kürt Türkmen, Sünni-Şii çatışmalarını körükleyecek ve bir tsunami etkisiyle yayılmasına yol açacaktır.

Bu çerçevede; aşağıdaki hususları ve atılmasını gerekli gördüğüm adımları paylaşmayı tarihi bir görev addediyorum.

“EMRİVAKİLERDEN KAÇINILMALI”

1. Irak  savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti  hükümetleri olarak benimsediğimiz “ıRAK  küçük bir Ortadoğu, Kerkük  küçük bir Iraktır” ilkesi mucibince Kerkük ‘te bütün etnik ve mezhebi tarafların katılımı ile bir sonuç bulunması gerektiği ilkesi benimsenmeli ve tek taraflı eylemlerden ve emrivakilerden kaçınılmalıdır.

“REFERANDUM SONUÇLARI DONDURULMALI”

2. Bu çerçevede Kerkük ‘ün statüsü de dahil olmak üzere 25 Eylül  referandumunun ortaya çıkardığı bütün sonuçlar müzakerelere fırsat tanımak üzere dondurulmalıdır.

“ASKERİ HAREKETLİLİK DURDURULMALI”

3. Şehir etrafındaki bütün askeri hareketlilikler ve hangi yönden olursa olsun güç kaydırmaları durdurulmalıdır.

“Kerkük  İLE İLGİLİ TALEPLER ASKIYA ALINMALI”

4. Askeri yöntemlerle Kerkük ‘ün tek taraflı olarak IKBY’ye bağlanması ya da kendine has özellikleri yok sayılarak sıradan bir vilayet olarak merkezi hükümete bağlanması yönündeki talepler askıya alınmalıdır.

“KERKÜK, IRAK ‘IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE BİR STATÜYE KAVUŞMALI”

5. Bugünkü siyasi gerçeklikler Kerkük ‘te kalıcı bir çözüm için bu şehre has özel bir düzenlemenin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu özel düzenleme Kerkük ‘ün Irak ‘ın toprak bütünlüğü içinde ayrı bir statüye kavuşması ile sağlanabilir.

“UZLAŞMA TEKLİFİ REFERANDUMA SUNULMALI”

6. Kerkük ‘te refarandum öngören Irak Anayasası’nın 140. maddesinin uygulanması tek taraflı çözüm dayatması şeklinde değil taraflar arasında uzlaşmaya varılan bir teklifin referanduma sunulması şeklinde uygulanmalıdır.

“UZLAŞI YERELDEN BAŞLAMALI”

7. Bu uzlaşının farklı çıkar alanlarının çatışmasını engellemek için yerelden başlaması ve şehrin ilgili bütün taraflarının temsil edildiği bir müzakere formatında yürütülmesi esas olmalıdır.

“YEREL BİR PLATFORM OLUŞTURULMALI”

8. Esasen daha önceki müzakereler bağlamında müteveffa Irak cumhurbaşkanı Sayın Talabani ile bizzat bulunduğum görüşmelerde etnik grupların eşit temsili ile (%33 Türkmen, %33 Kürt ve %33 Arap) oluşacak bir Meclis temelinde özel bir statüye geçme fikri kabul edilmişti. Bu veya benzeri formatlarla alanda yaşanabilecek etnik çatışmaları durdurabilecek yerel bir platform oluşturulmalıdır.

“BAĞDAT VE  ERBİL  ASLİ, KOMŞU ÜLKELER GÖZLEMCİ OLMALI”

9. BM denetiminde yürütülecek bu müzakerelere Irak Merkezi Hükümeti ve IKBY asli olarak, katkıda bulunabilecek komşu ülkeler ise gözlemci olarak katılabilmelidir.

“TANSİYON DÜŞÜRÜLMELİ”

10. Bu müzakereler sürerken tansiyon düşürülmeli, güç kullanımından ya da güç projeksiyonundan kaçınılmalı ve rasyonel müzakere ortamının oluşmasına izin verilmelidir.
Aziz şehir kerkük  kardeş  Irak  ve bütün bir bölge son otuz yıldır büyük acılar, katliamlar ve sürgünler yaşadı. Ancak, bilelim ki bugün Kerkük ‘te yeniden alevlendirilecek bir yangın şu ana kadar yaşanan acıları dahi unutturabilecek bir bölgesel yıkıma sebebiyet verebilir. Buradan bölgede sorumluluk sahibi ve duyarlı bütün devlet adamlarına, kanaat önderlerine ve başta BM olmak üzere bütün uluslararası örgütlere  Kerkük ‘te tansiyonu düşürme amacıyla soğukkanlı bir müzakere ortamı oluşturmak için çaba sarf etme çağrısında bulunuyorum.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.