playgirl pounded in doggie.http://www.pornsocket.cc https://www.sexyvideoshd.net/ buen culito parado en la cola de la fila. http://www.anybunnyvideos.com

Baki Ersoy Kayseri’nin Sorunlarını Sıraladı

48

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM’de yaptığı konuşmada yine Kayseri’nin sorunlarını dile getirdi. Ersoy, savunma sanayi yatırımlarının Kayseri’ye yapılmasının elzem olduğunu ifade etti. Konuşmasında Taksan’ın konumuda da değinen Ersoy, servo motor ithatına getirilen ek verginin kaldırılmasını istedi. Milletvekili Baki Ersoy konuşmasında şunları söyledi:

MEHMET ÖZER’E BAŞSAĞLIĞI

Konuşmama başlamadan önce Kayseri’nin Hacılar ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak can veren kardeşimiz Mehmet Özer’e Cenab-ı Hakk’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, bu üzücü hadisenin tekrarı yaşanmaması için yetkilileri gerekli tedbirleri alarak daha hassas davranmaya davet ediyorum.

HAYVANCILIK DESTEKLENMELİ

Kanun teklifinin ikinci bölümünde; Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde birlik pay kaldırılmaktadır. Teklifle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Kanundaki son 120 günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı, “hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır. Son yıllarda özel kişi ve derneklerin ülkemizde akreditasyon faaliyetlerin bulunma teşebbüslerinin olduğu görülmektedir. Oysa 2010 yılından beri AB ülkelerinde yalnızca tek bir akreditasyon kurumuna yetki verilmektedir. AB’deki uygulamaya paralel olarak ülkemizde de, Türk Akreditasyon Kurumunu görev alanına giren konularla ilgili olarak tek karar mercii olarak yetkilendirilmektedir.Ayrıca, yetkisiz akreditasyon faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik ilgili mülki amirlere bir yetki verilmesi veya yasal takip ile faaliyetin durdurulabilmesi mümkün hâle gelecektir. Teklifte, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerinin gözetilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli altyapı kurma yetkisi verilmektedir. Böylece Sermaye Piyasası Kurulunca emeklilik gözetim merkezine aktarılan bazı bilgilerin ve ham verilerin incelenerek, analiz edilmesi ve raporlanarak kurula sunulması, daha açık bir ifadeyle portföy yönetim şirketlerinin bu fonları iyi yönetip yönetmediğinin takibi sağlanacaktır. Teklifte, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları çay ve çay ürünleri alımları Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulmaktadır. Teklifle, ihaleye katılacak isteklilerin mal, hizmet veya yapıma özgü cirolarının ekonomik ve mali yeterliklerinin tespitinde kullanılması imkânı getirilmektedir. Belgesi kullanılan ortağın tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili olması şartı aranmaktadır. Yüklenici firmaların, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışlarından korunması amacıyla kamu idarelerinin onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmektedir. Bilindiği üzere, fiyatta meydana gelen bir değişimin beklenmeyen fiyat artışı kabul edilebilmesi için malzemenin uygulama ayına ait fiyatının baz fiyata göre artış oranı ile uygulama ayına ait endeksin temel endekse göre artış oranı arasındaki farkın 0,03’e eşit veya daha fazla olması gerekmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın talebini de göz önüne alarak, yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkân sağlanmaktadır. Teklifle şalgam suyu ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden alınan ve daha önce yüzde 10 olarak uygulanan ÖTV oranı sıfıra indirilmiştir. Yapılan düzenlemeyle bu ürünlerin perakende satış fiyatında düşüş beklenmektedir. Bilindiği üzere önceki dönemde sadece er ve erbaşların kendileri ücretsiz sağlık hizmeti hakkından faydalanabiliyordu. Bu düzenlemeyle er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanmaktadır Teklifte vatandaşlarımızın geçim sıkıntılarının giderilmesi yönünde önemli bir düzenleme yapılarak yaşlılık/malullük/ölüm aylıklarına 1.000 TL’lik alt sınır getirilmiştir. Böylece vatandaşlarımızın gelirlerinde bir iyileşme olacak ve belirli bir seviyede gelir güvencesine kavuşmuş olacaklardır. Teklifte, sigorta şirketlerinin sigortalamakta güçlük çektiği ya da teminat vermek istemediği riskleri sigortalayacak, sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığına ait yerli ve milli bir ‘Türk Reasürans Anonim Şirketi’ kurulması hedeflenmektedir. Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneği, belediyelerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından kullandırılabilecektir. Bilindiği üzere yatırım teşvik sistemleri, ülkelerin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla hazırlanırlar. Yatırım teşvik sistemi ülkemizin kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için de hayati öneme haiz bir konudur. Nitekim mevcut düzenlemeyle, imalat sanayii yatırımları üzerindeki finansman yükünü gidermek amacıyla KDV iadesi edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da devam ettirilmesi amaçlanmıştır.

KAYSERİ SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARINI BEKLİYOR

Teşviklerden ve yatırımlardan bahsetmişken, seçim bölgem olan Kayseri’nin savunma sanayi alanında hak ettiği fakat henüz gerçekleşmeyen yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Kayseri, 1933’de ‘Tayyare Fabrikası’nın üretime geçmesi ile birlikte savunma sanayi ile tanıştı ve savunma sanayinin gelişip büyümesi için çaba sarf etti. Stratejik konumundan, tankların modernize edildiği Anatamir’inden, Aspilsan’dan, Taksan’ından söz edilip, yıllarca;“Altyapı hazır, işte yan sanayi, işte insan gücü…” denilerek yatırımlardan pay almaya çalıştı. Ama bir türlü yol alamadı, hep ihmal edildi.

ÖZELLEŞTİRME VE KİRALAMA OLMAMALI

1991 yazında Hava İkmal Merkezi hareketli günlere sahne oldu. Sözdeİspanyollar’la anlaşma yapılmıştı. Askeri amaçlı CASA tipi hafif nakliye uçakları Kayseri’de üretilecekti. Kanada, Fransa, ABD firmaları ile helikopter üretimi için ön anlaşmalar yapılmıştı. Helikopter üretiminde Kayseri’nin payı yüzde 40 olacak, kalanı Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi ile Güvercinlik ve Mürted’e ayrılacaktı. Bunlar zamanın Milli Savunma Bakanı tarafından hükümet adına yapılan açıklamalardı. İlginçtir; yapıldığı söylenen ön sözleşme ve anlaşmaların üzerinden yıllar geçti. Ortada ne uçak ne de helikopter var. Anlaşılan, altyapıydı, potansiyeldi derken kendimizi avutmaktan öteye gidememişiz. Kayseri’de Hava İkmal Bakım Merkezleri ve Ana Tamir Fabrikaları gibi iki önemli kuruluş varken yıl 2019 oldu ama hala biz bu kuruluşların kıymetini bilmiyoruz. Yatırım yapılmadığı gibi bu fabrikaların özelleştirilmesi veya kiralanması bu işletmeleri heba etmek olur. Bu işletmelere gerekli destekler verildiği takdirde hem “Savunma Sanayimize” katkısı büyük olacak, hemde Kayseri’mizde üretim ve istihdama katkı sağlayacaktır.

MEVCUT KURUMLAR GÜÇLENDİRİLMELİ

İlk yerli uçak çeker aracımız “RAHVAN” ve bomba yükleme aracımız “SEYİT ONBAŞI” 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı tarafından üretilmiştir. Kayseri üretmeye ve istihdam etmeye devam etmek isterken, bununla ilgili en önemli husus ağır sanayi yatırımları olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını kendi savunma sanayisi ile karşılamasının önemini bugün geldiğimiz noktada daha iyi anlıyoruz. Kayseri’de ilk uçak fabrikası kurulmuş olmasına rağmen, bugün bu işletmeler gerekli ve yeterli yatırımlar yapılmadığı için kapasitesinin altında değerlendirilmektedir.

TAKSAN’A SAHİP ÇIKILMALI

Yıllar önce “Fabrika kuran fabrika” olarak tanımlanan Taksan’ı değerlendiremeyen Kayseri’mizin artık kaybedecek zamanı yoktur. Taksan bugün özel bir şirket bünyesinde hem ülke ekonomisine hemde “Savunma Sanayi’ne” katkı sunmak adına mücadele etmektedir. Savunma Sanayinde parça üretecek takım tezgâhları bu işin kalbidir. Bugün Türkiye’de takım tezgâhı üreten Taksan’dan başka fabrika yoktur. Fakat bu fabrika Kayseri’nin fedakâr işadamları tarafından kendi imkânları ile faaliyetine devam etmektedir. Takım tezgâhları üretiminde kullanılan “Servo motor” ithalatına ek yüzde 17 vergi getirilmesi müteşebbisleri düşündürmekte, ithal makinaların önünü açmaktadır. Ülkemizde üretilen takım tezgâhlarının rekabet şansını düşürmektedir. Üreticilerimizi teşvik etmemiz gerekirken ek vergiler ile maliyetlerini arıtmamız, üretimi yavaşlatacak, ithal ürünlerin önünü açacaktır. Bu konunda takipçisi olacağımızı buradan ifade ediyorum. Kayserili sanayicilerimiz savunma sanayinin ve sektörün taleplerini dikkate alarak yatırım yapmaya hazırdır. Bu nedenle elimizi hep beraber taşın altına koyarak gerekli yatırımların önünü açmalıyız. Mevcut işletmelerimizi desteklemeliyiz. İlimiz birçok yatırıma altyapı olarak müsait. Yeter ki devletimiz teşvik etsin. Tren yolları, karayolları ve havayolu ulaşımlarını dikkate aldığımız zaman, Kayseri’nin Türkiye’nin savunmasının kalbi durumuna dönüştürülmesinin en akıllıca bir yatırım olacağını göreceğiz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.