Yedek işçiye kadro yolu açıldı

14

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeyen yedek işçiye kadro yolunun açıldığını söyledi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti; “2007 Yılında başlatmış olduğumuz mücadelenin neticesinde 2017 yılında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin resmi gazete de yayımlanması ile birlikte 4734 Sayılı Kanunun 62.maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında çalışan işçilerin kamuda istihdamına belediye ve il özel idarelerde çalışan işçilerin de belediye ve il özel idarelerince kurulacak şirketlerde çalıştırılmasına yönelik Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştı. 4 Aralık 2017 tarihinde fiili çalışması bulunmadığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusu reddedilen taşeron işçiler lehine emsal teşkil edecek bir karar verdi.Ankara Bölge İdare Mahkemesi, sendikamızın açmış olduğu iptal davasını haklı bularak, talep ettiğimiz ‘Yürütmeyi Durdurma’ kararını verdi. Böylelikle, Yedek Personelin ‘başvurusunun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu’ kararı verilerek, yedek personele kadroya geçiş yolu açıldı.
Taşeron Şirketlerde çalışan işçilerden kapsam dışı bırakılan yedek personellerin durumları Sendikamız HİZMET-İŞ tarafından ısrarla takip edilip yargıya taşındı.
Sendikamız Hukuk Müşavirliğince takip edilen dava dosyası kapsamında Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 4 Aralık 2017 tarihinde fiili çalışması olmayan ve kadroya geçiş başvurusu reddedilen bir temizlik personelinin davasında, yürütmeyi durdurma kararı verdi.”
KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK
Verilen bu kararın emsal teşkil edeceğini belirten Çelik, “Taşerona kadro sürecinde bir kısım işçiler, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartını yerine getirmemesi nedeniyle ‘kadro’ alamadı. Bu kapsamdaki işçiler için emsal teşkil edecek bir karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden geldi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde yedek personel olarak çalışan sendikamız üyesi bir temizlik personelinin sürekli işçi kadrosuna geçmek için yapmış olduğu başvurusu, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartını yerine getirmediği gerekçesiyle reddedilmişti.Bunun üzerine, temizlik personeli üyemizin başvurusunun reddedilme kararı sendikamız HİZMET-İŞ tarafından idare mahkemesine taşındı ve yürütmenin durdurulması talep edildi.
Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde görülen davada yürütmenin durdurulması istemi mahkemece reddedildi. Verilen bu karar üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin yaptığımız itiraz geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Bağlanan bu karar ise diğer mağdur durumda bulunan üyelerimize emsal teşkil edecektir” diye konuştu.
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
Çelik son olarak açıklamasında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında dışında kalan ve yüzde 70 araç kiralama, hastane bilgi yönetim sistemleri ve yemekhane çalışanları için de sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyerek; “Sendikamız HİZMET-İŞ’ in işçilerinin haklarını yargı yoluyla da aramasının önündeki önemli bir engel böylece aşılmış oldu. Taşeron işçilik konusunda her alanda tarihi bir mücadele yürüten ve önemli ölçüde mesafe kaydedilen süreçte, kadro alamayan işçilerin kadro talepleri Sendikamız Hizmet-İş tarafından yargı yoluna taşınarak netice alınmaya başlanmıştır” dedi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.